dijous, 10 de juliol de 2014

ANY AGRÍCOLA 2013 - 2014L'any agrícola (2013 - 2014) continua resultant molt sec fins final de juny:
 
 
                    setembre            3 mm
                    octubre               2 mm
                    novembre         60 mm
                    desembre         49 mm
                    gener                19 mm
                    febrer                  6 mm
                    març                  54 mm
                    abril                   19 mm
                    maig                    9 mm
                    juny                   11 mm
 
                              TOTAL    232 mm
 
 
          Per contra durant el mateix periode de l'any agrícola 2012-2013 van caure 1.261 mm. Una gran diferència.

dijous, 3 de juliol de 2014

BALANÇ HÍDRIC 2014          A l'estació València - Sant Isidre fins al dia d'avui -3 de juliol- s'han recollit 91,7 mm que és una quantitat baixa comparant amb la mitjana de la ciutat de València. Hui han caigut 27,4 mm, i d'ells 21 mm en una tempesta molt forta a primera hora de la nit. Hui hem recollit quasi la tercera part de tota la pluja de l'any

                    Gener          4,3 mm
                    
                    Febrer        11,4 mm

                   Març            18,0 mm

                   Abril              5,1 mm

                   Maig             9,5 mm

                   Juny            16,0 mm

       fins el 3 de juliol    27,4 mm


                  TOTAL        91,7 mm          I a l'estació de Beniaia també fins avui - 3 de juliol - la quantitat recollida es de 129,2 mm quan en el 2013 fins el 30 de juny s'havien recollit 570 mm.  


                      Gener                       19,0 mm

                      Febrer                        6,0 mm

                     Març                          54,0 mm

                     Abril                          18,6 mm

                    Maig                            9,4 mm

                    Juny                           11,0 mm

               fins el 3 de juliol            11,2 mm

                        TOTAL                129,2 mm